Św. Karol Boromeusz

 • 26.10.2016
  Boromeuszowskie świętowanie

  „Święty Karolu, nasz Patronie, wyjednaj nam ducha miłości, prawdziwej pobożności, oderwanie się od rzeczy ziemskich, umiłowanie powołania, życia cnotliwego, śmierć świątobliwą i łaskę radowania się z Tobą w wiekuistej światłości.” /z codziennej modlitwy Sióstr Boromeuszek/

 • 26.10.2016
  Święty Karolu, Zachęto do miłości i miłosierdzia, módl się za nami /Z Litanii do św. Karola/

  Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, 4 listopada, obchodzi swoje patronalne święto. Obecny czas Kościoła, a szczególnie jego wizja w nauczaniu Papieża Franciszka, jako Kościoła „ubogiego i dla ubogich” zachęca nas, by ukazać naszego wielkiego Patrona jako człowieka pełnego miłości i miłosierdzia.

 • 26.10.2016
  Światło miłości św. Karola Boromeusza

  "Wszystko, co przeżywamy w wielorakich misteriach: radość i łzy, pociechę i wesele – to jest duch Kościoła świętego." / Św. Karol Boromeusz/ - Fragmenty Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI do Arcybiskupa Mediolanu z okazji 400-lecia kanonizacji św. Karola Boromeusza „Lumen Caritatis” (Watykan, 01.11.2010 r.).

 • 26.10.2016
  Od czterystu lat Święty

  "Naprawdę, aby zasmakować w sprawach Bożych trzeba mieć ducha Bożego, to znaczy być z Nim zjednoczonym, poddanym Jego świętej woli, wyrzec się wszystkiego, co Nim nie jest, Jego samego miłować, a bliźniego dla Niego i z Jego powodu." św. Karol Boromeusz

 • 26.10.2016
  Serce św. Karola Boromeusza

  W języku hebrajskim słowo „serce” oznacza wnętrze człowieka, czyli uczucia, wspomnienia, myśli, zamiary, decyzje. Zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie serce jest miejscem, w którym człowiek spotyka Boga. Chcąc spotkać Boga, trzeba Go szukać całym sercem, raz na zawsze złożyć swe serce w Bogu i kochać Go całym sercem. Serce jest też symbolem miłości i duchowym centrum człowieka.

 • 26.10.2016
  Święty reformator

  „Panie, posłużyłeś się mną jak narzędziem, aby dokonać rzeczy przewyższających siły mojej natury, rzeczy, których wprawdzie sam dokonałem, których jednak nie rozumiałem i które jeszcze teraz podziwiam.” (św. Karol Boromeusz)

 • 06.06.2016
  Św. Karol Boromeusz

  s.Marietta

  Patron Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Święty Karol urodził się 2 października 1538 r. w Aronie. Był czwartym dzieckiem w rodzinie Małgorzaty i Gilberta II Boromeuszów. Po ukończeniu studiów prawniczych został mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu.