Misje

W maju 1970 r. gościł w Polsce arcybiskup Lusaki, Emanuel Milingo, prosząc o pomoc w dziele misji, w Zambii. Otrzymał zapewnienie Przełożonej Generalnej M. Pauli-Gertrudy Rolnik, że za rok siostry boromeuszki wyjadą do pracy w Zambii. Matka Generalna zwróciła się do wszystkich sióstr z wielką prośbą by te, które czują się na siłach, dobrowolnie zgłosiły swój wyjazd do Afryki. Z kilkunastu zgłaszających się sióstr, Zarząd Generalny wytypował cztery: s. Ferrerię - Gertrudę Łojek - pielęgniarkę, s. Rajneldę - Irenę Klosczyk - pielęgniarkę, s. Michalinę - Stanisławę Jasińską- laborantkę medyczną oraz s. Sabinę-Krystynę Habelok - katechetkę. Po przygotowaniach specjalistycznych obejmujących naukę języka angielskiego i pogłębieniu znajomości swego zawodu oraz uzyskaniu przez dwie siostry prawa jazdy, ochotniczki były gotowe do wyjazdu.

2016-06-30

Szkoła w ZambiiPo oficjalnym pożegnaniu sióstr misjonarek w kościele parafialnym w Mikołowie, 13 października 1971 roku wyjechały do Rzymu, gdzie zatrzymały się na kilkanaście dni, by uczestniczyć w beatyfikacji O. Maksymiliana Marii Kolbego. Gdy otrzymały krzyże misyjne z rąk papieża Pawła VI opuściły Rzym. Dnia 27 października 1971 roku dotarły samolotem do Lusaki. Wyruszyły z lotniska pod kierunkiem obecnego tam księdza do Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Mattero. Z powodu braku własnej placówki misyjnej rozpoczęły pracę w szpitalu prowadzonym przez siostry Służebniczki w Katondwe. Tam zapoznały się z chorobami tropikalnymi i pod życzliwym okiem sióstr Służebniczek, nauczyły się jak je leczyć. Już kompetentnie i fachowo pracowały kolejno w: Katondwe - szpitalu misyjnym, Chipata - u Teresian Sisters, Mpunde - stacji misyjnej, Liteta - leprozorium dla trędowatych. Starały się także o budowę własnego domu misyjnego w Chilanga. Z wielkim poświęceniem o całość prac budowlanych troszczył się Ks. Brandt.

Obecnie misja sióstr obejmuje cztery placówki w Zambii: Chilanga, Mpanshya, Makeni i Chamilala. Od 1997 roku do Zgromadzenia zgłaszają się miejscowe dziewczęta, które pragną tak jak Siostry służyć Bogu i ubogim. Po określonym czasie formacji zasilają szeregi sióstr misjonarek. Wpatrując się w oblicze Miłosiernego Jezusa pragną nieść wiarę, nadzieję i miłość do najbardziej potrzebujących swoich braci i sióstr, chorych na ciele i duszy. Wzór służenia drugiemu człowiekowi odnajdują w przykładzie świętego patrona Karola Boromeusza, który ofiarnie oddał życie Bogu i bliźnim.

Wszystkich zainteresowanych charakterem posługi naszych sióstr misjonarek i projektami misyjnymi realizowanymi przez nasze Zgromadzenie, zapraszamy na naszą stronę misyjną: www.adopcjaserca.org

 

Misje