Radosnego Alleluja!

„Zbudź się, o śpiący i powstań z martwych. Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem Życiem umarłych.

2024-03-31

Powstań ty, który jesteś obrazem moim uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd!”
(Starożytna homilia na Wielką Sobotę)

Na świętowanie Wielkanocnych Tajemnic przesyłamy najserdeczniejsze życzenia:… Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe; niech światło jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności… Niech głębokie zjednoczenie z żywym Bogiem owocuje radością i pokojem.

Z modlitwą i świątecznym pozdrowieniem!

s.M. Paulina Łuba SCB

przełożona generalna

Aktualności