KOMUNIKAT

W Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza z siedzibą Domu Generalnego w Mikołowie powstała niezależna Komisja do zbadania nadużyć seksualnych w Zgromadzeniu.

2023-07-20

Komisja zbada wszelkie przypadki oraz dokumenty Zgromadzenia w celu wyjaśnienia i podjęcia adekwatnych działań oraz wdrożenia określonych procedur przewidzianych przez prawo. Z Komisją można kontaktować się za pomocą e- maila delegatkascb@gmail.com w sprawach przypadków wykorzystania seksualnego, których dopuściły się członkinie Zgromadzenia lub zgłaszać istotne informacje dotyczące pokrzywdzonych.

s.M. Judyta Fajker SCB

Aktualności