OŚWIADCZENIE

ZGROMADZENIA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚWIĘTEGO KAROLA BOROMEUSZA W MIKOŁOWIE

2023-06-25

Zarząd Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z siedzibą Domu Generalnego w Mikołowie podjął decyzję o zamknięciu domu zakonnego w Lędzinach i sprzedaży nieruchomości przy ul. Lędzińskiej 155, której jest prawnym właścicielem. Zgromadzenie, jak każdy inny właściciel nieruchomości, jest jej wyłącznym dysponentem. Decyzja została ustalona z Arcybiskupem i Kurią Metropolitalną w Katowicach.

Podjęta decyzja o zamknięciu placówki w Lędzinach jest podyktowana zmniejszającą się z roku na rok liczbą sióstr zakonnych, których nie ma kto zastąpić. W konsekwencji jesteśmy zmuszone opuszczać dotychczasowe miejsca posługi. Nigdy to nie jest dla nas łatwa decyzja. Nasze Zgromadzenie liczy wiele wspólnot i dzieł charytatywnych, które prowadzimy, jak: domy opieki nad ludźmi starszymi i chorymi psychicznie, ośrodki lecznicze dla chorych oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci potrzebujących. Te dzieła w pierwszej kolejności mamy obowiązek personalnie i finansowo zabezpieczyć. Zachęcamy więc do wspólnej żarliwej modlitwy o nowe powołania do naszego Zgromadzenia, które pozwoliłyby powrócić siostrom do posługi wszędzie tam, gdzie ich teraz brakuje.

Docierają do nas głosy niezadowolenia z powodu odejścia sióstr z Lędzin. Odbieramy je jako wyraz uznania dla naszej posługi oraz znaczącego wpisania się w Waszą Społeczność, przez co nasze odejście jest tak boleśnie przez nas wszystkich odczuwane. Zmniejszająca się liczba Sióstr w Zgromadzeniu zmusza nas jednak do podjęcia tej trudnej decyzji o likwidacji placówki w Parafii św. Anny w Lędzinach. Prosimy o zrozumienie i jej uszanowanie.

Zgromadzenie jest bardzo wdzięczne za wiele lat współpracy z lokalną społecznością. Za wszelkie przejawy pomocy, życzliwości i zrozumienia, z którymi spotykało się wiele pokoleń sióstr w Lędzinach na przestrzeni ostatnich 120 lat, składamy serdeczne podziękowania Bogu i ludziom.

Szczęść Boże!

s.M. Paulina Łuba SCB

przełożona generalna

Aktualności