Boże Narodzenie

Jest czasem spotkania z miłosierną miłością Boga, który wypełnia swe obietnice i posyła na świat swojego Syna, a naszego Zbawiciela.

2022-12-26

Przeżywając ten świąteczny dar naszego Ojca pragnę życzyć

głębokiego doświadczenia obecności Boga,
który jest niezmienny w udzielaniu łaski, hojny w przebaczaniu,
bliski dla wszystkich, którzy Go wzywają…

Niech Nowy 2023 rok będzie przepełniony
Bożym błogosławieństwem, pokojem i wszelkim dobrem.

Z darem modlitwy i świątecznym pozdrowieniem

s.M. Paulina Łuba SCB

przełożona generalna

z Siostrami Boromeuszkami

Aktualności