Piękny Jubileusz i 100 lat życia

Brylantowy jubileusz ślubów zakonnych oraz setną rocznicę urodzin świętowała nasza s.M. Kajetana Danielczyk.

2022-07-11

Uroczystość odbyła się w Siostry rodzinnej parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach. Wzięły w niej udział zaproszeni kapłani, siostry naszego Zgromadzenia na czele z s.M. Pauliną Łubą, przełożoną generalną, władze gminy oraz licznie zebrana rodzina i parafianie. Niezwykły jubileusz 75 - lecia profesji zakonnej jest znakiem niezmierzonej miłości i dobroci Boga.

W ten piękny jubileusz wpisuje się 100 rocznica urodzin Siostry. Bogu, który jest Miłością, wszyscy zebrani wyśpiewali wraz z Czcigodną Siostrą Jubilatką dziękczynne „Te Deum” za Jego łaskę i wierność, za każdy dzień życia i miłosiernej służby bliźnim, za każdą ofiarę i cierpienie oraz za modlitewne trwanie z Nim.

Życzymy nowych sił i łask, by w dalszych latach konsekrowanego życia była Siostra coraz bardziej przekonywującym świadkiem Miłosiernego Boga, szczególnie przez udział w tajemnicy cierpienia Chrystusa – Oblubieńca i wobec siostrzanej wspólnoty. Niech On sam Siostrę umacnia i niech będzie pokojem i radością serca.

s.M. Marietta Głuszak

ZOBACZ GALERIĘ

Aktualności