Za klasztorną furtą...

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie poświęcone obecności sióstr boromeuszek w Mikołowie.

2022-06-24

Spotkanie wpisało się w jubileusz 800-lecia miasta Mikołowa. W trakcie tego wydarzenia przybliżono dzieje zgromadzenia od jego założenia przed 370 laty i pierwszych klasztorów na ziemiach polskich, przez przebycie pierwszych trzech sióstr do Mikołowa, założenie przez Zgromadzenie ochronki, szkoły dla dziewcząt i szpitala, po czasy współczesne. Słuchacze mogli poznać historię obecności boromeuszek w naszym mieście, ale także, dzięki starym fotografiom i dokumentom, przekonać się, jak zmieniało się życie sióstr i ich posługa w Mikołowie. Autorką prezentacji była s.M. Natana Bańczyk. Muzycznie tę część okrasił Henryk Czich. Było też coś o klasztornej modzie, a dokładniej o tym, jakie habity i nakrycia głowy nosiły boromeuszki kiedyś, a jakie nowicjuszki, kandydatki i profeski obecnie, a także wiersze siostry Wojciechy Michałek zebrane w tomie „Cząstka wieczności przy Tobie”.
Przy tej okazji nie mogło zabraknąć życzeń i podziękowań, które złożyli m. in. przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu. Na spotkaniu poza siostrami obecni byli m. in. duchowni, ludzie oświaty i służby zdrowia, członkowie Stowarzyszenia św. Józefa "Jesteśmy", przedstawiciele policji i straży pożarnej oraz mikołowianie, którzy od lat współpracują z naszym Zgromadzeniem.

s.M. Marietta Głuszak SCB

ZOBACZ GALERIĘ

Aktualności