Błogosławionych Świąt...

„Zmartwychwstanie Chrystusa ożywia ziemskie nadzieje „wielką nadzieją” życia wiecznego i już teraz wprowadza w czas teraźniejszy ziarno zbawienia.” (papież Franciszek)

2022-04-16

Na przeżywanie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

przesyłamy najserdeczniejsze życzenia:

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem odnowi nas
i uczyni ludźmi wielkanocnej nadziei, którzy doświadczając obecności Chrystusa w codziennym życiu, żyją prawdą
o zwycięstwie dobra i miłości stając się radosnymi świadkami
tej tajemnicy wobec innych.

Niech naszą nadzieję umacnia potęga zbawczej mocy
naszego Pana, a Maryja, rozradowana Królowa Nieba,
wspiera swą opieką i wyprasza potrzebne błogosławieństwo.

Z darem modlitwy i radosnym Alleluja

s.M. Paulina Łuba

Przełożona Generalna wraz z siostrami boromeuszkami

Aktualności