Złoty Jubileusz w Zambii

Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, 25 września 2021 r. w Chilanga świętowały 50 lat obecności i posługi w Zambii.

2021-12-03

Przybyły do Zambii z Mikołowa w 1971 r. Obecnie Delegatura Misyjna ma 4 placówki: w Chilanga, w Mpanshya, w Chamilala i dom nowicjatu w Makeni. Wszystkich sióstr jest 18 (5 Polek i 13 Zambijek).

We wszystkich trzech wspólnotach głównym apostolatem jest opieka nad chorymi. W Chilanga siostry prowadzą hospicjum i przychodnie, w Mpanshya – Misyjny Szpital św. Łukasza, a w Chamilala – Centrum Zdrowia. Ponadto w Chilanga i w Mpanshya siostry prowadzą przedszkola i szkoły oraz realizują prowadzony przez Zgromadzenie program: „Adopcja Serca”, który polega na duchowym i materialnym wspieraniu dziecka, które pragnie się uczyć, jednak nie ma na to odpowiednich środków. Więcej na temat „Adopcji Serca” można dowiedzieć się na stronie: www.adopcjaserca.org.

Spośród czterech sióstr, które w 1971 roku przybyły do Zambii, trzy odeszły już do Boga, a jedna z nich, s. Sabina Habelok, mimo podeszłego wieku żyje i służy w Mpanshya. Jest ceniona i bardzo szanowana przez lokalną społeczność.

Życzymy wszystkim misjonarzom i misjonarkom ogromnego zapału w głoszeniu Dobrej Nowiny. Jeszcze jest wokół nas wiele serc, które czekają na Ewangelię… Każdy z nas może być misjonarzem dając świadectwo swojej wiary w swoim środowisku, jak również wspierając misje modlitwą i materialnie.

Nasze Siostry Boromeuszki w Zambii można wesprzeć materialnie wpłacając na konto:

Bank PKO S.A., Mikołów, ul. Okrzei 27

77 1240 1330 1111 0010 2967 5028

Aktualności