Nowy Zarząd Delegatury Misyjnej

Dnia 23 października 2021 r. s.M. Valeria Kabaso została mianowana na Delegatkę Misyjną w Zambii na I trzechlecie.

2021-12-03

Również w tym dniu zostały mianowane Radne Delegatury Misyjnej: I radna – s.M. Józefa Słaba, ekonomka Delegatury, II radna – s.M. Jeremia Mrowiec, sekretarka Delegatury.

Siostrze Delegatce i nowej Radzie życzymy Bożego błogosławieństwa, światła Ducha Świętego i rozeznania w misyjnej posłudze dla dobra Zgromadzenia i każdej Siostry w Zambii.

s.M. Marietta  Głuszak

Aktualności