Do końca ich umiłował

Słowa z Ewangelii św. Jana: „Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J13, 1c), towarzyszyły siostrom zebranym na XIV Kapitule Generalnej. Podczas niej 21 sióstr wydelegowanych przez Zgromadzenie, pochylało się nad tematem „Eucharystia - źródłem komunii we wspólnocie i odpowiedzialności w służbie ubogim”.

2020-09-22

Zasłuchane w Boże Słowo Siostry rozeznawały, jak odnowić naszą miłość do Chrystusa oraz względem siebie we wspólnotach, by z nowym zapałem i pasją pełnić posługę miłosierdzia. Tydzień intensywnych prac pozwolił nam na ocenę kondycji Zgromadzenia oraz wytyczenie kierunku działań w odczytywaniu Woli Bożej na najbliższe 6 lat. Owocem prac kapituły będzie oficjalny dokument, który zostanie przesłany wszystkim wspólnotom, wraz z ustalonym terminem wejścia w życie.

W czasie kapituły wyborczej, dnia 12 września 2020 r., w Uroczystość Matki Bożej Piekarskiej, dokonano wyboru nowej Przełożonej Generalnej, którą została s.M. Paulina Łuba. Zastąpiła na tym urzędzie Matkę M. Ezechielę Ściskała, która kierowała Zgromadzeniem przez 12 lat. Nowo wybrana Przełożona Generalna urodziła się 6 lutego 1961 r. w Zambrowie (diecezja łomżyńska). Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie wstąpiła po maturze w roku 1980, pierwsze śluby zakonne złożyła 18 sierpnia 1984 r. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego i Studium Katechetycznego w Katowicach pracowała jako wychowawczyni przedszkola w Ośrodku Wychowawczym w Katowicach-Szopienicach; następnie jako katechetka w Łańcucie, Mikołowie oraz w Jastrzębiu - Zdroju. W Zgromadzeniu pełniła funkcję referentki powołaniowej, mistrzyni postulatu oraz przełożonej wspólnoty. Skierowana do Rzymu odbyła studia na Uniwersytecie Salezjańskim - Scienze dellʹEducazione (Wydział Nauk Edukacyjnych), a w latach 2002-2008 studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2008 r. została wybrana radną generalną, a od kwietnia 2014 r. pełniła funkcję wikarii generalnej Zgromadzenia. W 2018 roku wyjechała na misje do Zambii do posługi formacyjnej, którą pełniła do przyjazdu na Kapitułę Generalną.

Dokonano również wyboru nowego Zarządu Zgromadzenia, do którego weszły następujące Siostry: s.M. Janina Sekula – wikaria generalna, s.M. Alina Rzońca – II radna, s.M. Wanda Garbaciok – III radna, s.M. Marietta Głuszak- IV radna i sekretarka generalna, s.M. Barbara Skotnicka – ekonomka generalna.

Ustępujący Zarząd na koniec kadencji pozostawił jako dar dla Zgromadzenia obraz Świętej Rodziny namalowany w Katowickim Karmelu przez s. Michaelę, karmelitankę. Pomysł i propozycję powstania takiego obrazu jest zasługą naszej s.M. Damiany Pierwoła. W początkach naszego Zgromadzenia nazywano nas Siostrami Świętej Rodziny, gdyż pierwsza nasza fundacja miała za patrona Świętą Rodzinę. Druga fundacja poświęcona byłą św. Karolowi Boromeuszowi. Duchowość św. Karola stała się bliska Siostrom poprzez czynną miłość bliźniego wobec ubogich i chorych. Dlatego zaczęto nazywać nas Siostrami Boromeuszkami. Ufamy, że piękny dar, jakim jest podarowany obraz, który zajmie godne miejsce w naszej kaplicy, pomoże nam na nowo zaczerpnąć ze źródła i wrócić do naszych początków, żeby odnowić ducha Zgromadzenia.

Dziękujemy wszystkim za dar modlitwy w intencji Kapituły Generalnej, tego szczególnego czasu dla Sióstr Boromeuszek.

s. M. Marietta Głuszak SCB

ZOBACZ GALERIĘ

Aktualności