Kapituła Generalna 2020

9 września 2020 r., 21 sióstr Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie rozpoczęło XIV Kapitułę Generalną. Uroczystej Mszy Świętej inauguracyjnej przewodniczył Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki.

2020-09-09

Mottem Kapituły jest zdanie z Ewangelii św. Jana: Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J13, 1c), a tematem wskazującym kierunek obrad są słowa: „Eucharystia - źródłem komunii we wspólnocie i odpowiedzialności w służbie ubogim”.

Prośmy, aby owocem Kapituły było umocnienie naszej wiary wyrażającej się w posłuszeństwie, w pokornej służbie ubogim i siostrzanych relacjach ożywionych prawdziwą miłością płynącą z Tajemnicy Eucharystii. Trwajmy w codziennej ufnej modlitwie wzywając światła i mocy  Ducha Świętego.

Prace Kapituły przewidywane są do 18 września 2020 r.

s.M. Augustyna Milej, rzecznik Kapituły

ZOBACZ GALERIĘ

Aktualności