Podziękowanie

Z wielką radością przyjęłam wiadomość, że z inicjatywy Księdza Arcybiskupa tegoroczna jałmużna postna duchowieństwa archidiecezji katowickiej zostanie przeznaczona na zakup potrzebnego sprzętu medycznego lub innych środków ochronnych dla szpitali na Śląsku, w tym dla naszego Szpitala św. Józefa w Mikołowie.

2020-04-10

Z prawdziwym wzruszeniem wyrażam naszą głęboką wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi, Księdzu Arcybiskupowi Seniorowi, Księżom Biskupom i wszystkim Prezbiterom za tak hojny dar serca - 150.000 zł, który wspomoże nasz Szpital w służbie człowieka chorego i potrzebującego w tym trudnym czasie pandemii. Dziękując za dar materialny dziękuję również za duchowe wsparcie, życzliwość i troskę o nasze Zgromadzenie.
Wyrazem wdzięczności jest nasza codzienna modlitwa i comiesięczna Msza św. celebrowana w kaplicy Domu Generalnego w intencji Dobrodziejów Zgromadzenia i Szpitala.

 

Z wyrazami szacunku, wdzięczności i siostrzanej jedności przesyłam serdeczne pozdrowienia.
s. M. Ezechiela Ściskała
przełożona generalna wraz z siostrami boromeuszkami


Mikołów, 10 kwietnia 2020 r.
 

Aktualności