Dziękujemy

DRODZY OFIARODAWCY... Z radością i wdzięcznością przekazujemy wiadomość, że od 18 marca do 7 kwietnia 2020 r. na nasze konto Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie 77 1240 1330 1111 0010 2967 5028 z dopiskiem „pandemia”

2020-04-10


wpłynęło 26 380,70 zł. Kwotę przekazałyśmy na Szpital.
Bóg zapłać i polecamy się Waszej hojności serca.

Siostry Boromeuszki

Aktualności