Zaproszone do bliskiej więzi z Jezusem

W dniach od 24 do 26 stycznia 2020 r. przeżywałyśmy, w naszej wspólnocie Domu Generalnego w Mikołowie, Triduum przed Dniem Życia Konsekrowanego.

2020-02-06

Pragnęłyśmy zatrzymać się przy Jezusie, by pielęgnować tę szczególną więź, do jakiej w życiu konsekrowanym zostałyśmy zaproszone. Podczas tych dni towarzyszyła nam s. Joanna Nowińska, szarytka, biblistka. Wraz z nią wgłębiałyśmy się w słowa modlitwy Jezusa, zapisanej w 17 rozdziale Ewangelii św. Jana. Najpierw zostałyśmy podprowadzone przez s. Joannę do zobaczenia i poczucia więzi łączących Jezusa z Ojcem, więzi przepełnionych wzajemną miłością, czułością, troską, wspólnym działaniem zbawczym, pragnieniem obdarzania wzajemnie chwałą i uwielbieniem, jednością. Następnie, czytając uważnie dalsze słowa modlitwy Jezusa, mogłyśmy doświadczyć Jego pragnienia, by każdą z nas wprowadzić w Ich bliską więź. Będąc umiłowanymi przez Ojca i Syna czujemy się posłane, by tę miłość przekazywać i o niej świadczyć. Z całego serca dziękujemy s. Joannie za pasję dzielenia się Osobą Jezusa spotykanego w słowie Pisma świętego.

s.M. Natana Bańczyk

ZOBACZ GALERIĘ

Aktualności