Wieczyste zaślubiny

W sobotę 18 stycznia 2020 r. w Zambii nasze Siostry przeżywały piękną uroczystość wiecznych zaślubin. Siostra M. Clare Komutongole Chalwe poprzez śluby zakonne oddała całe swoje życie Bogu.

2020-02-03

Uroczystość odbyła się w Chamilala, w naszej najmłodszej zambijskiej placówce, w diecezji Chipata. Życzymy Siostrze, by Jej miłość do Jezusa była wierna, by żyjąc w czystości, posłuszeństwie i ubóstwie coraz bardziej upodabniała się do Jezusa, swojego Oblubieńca :)

Siostra pozostanie w Chamilala i podejmie pracę jako farmaceutka w tamtejszym Centrum Zdrowia. Niech miłość do chorych, ubogich i potrzebujących coraz bardziej zbliża ją do Boga.

s.M. Marietta Głuszak

ZOBACZ GALERIĘ

Aktualności