Rekolekcje dla maturzystów i nie tylko...

W dniach 2-6 czerwca w Domu Formacyjnym Ruchu Światło Życia w  Jaworniku odbyły się rekolekcje Oazy Ewangelizacyjnej dla maturzystów i nie tylko.

2019-06-07

Według  słów ks. Franciszka Blachnickiego celem tego etapu jest „doprowadzenie do religijnego przebudzenia przez osobiste spotkanie z Chrystusem i przyjęcie Go przez wiarę w Duchu Świętym jako swojego Pana i Zbawiciela”. W tych dniach towarzyszyły nam w szczególny sposób następujące ewangeliczne perykopy: spotkanie Jezusa z Nikodemem, z Samarytanką, z Jawnogrzesznicą oraz uzdrowienie chromego. Treść tych perykop rozważaliśmy podczas Namiotu Spotkania. W tych dniach młodzi byli wezwani do wiary, rozumianej jako osobista więź człowieka z Bogiem, do życia w przyjaźni z Bogiem, do poznania grzechu jako prawdy o jego postawie względem Boga. Młodzi zachęcani byli do misji Ducha Świętego w sercach ludzi wierzących, do przyjęcia daru łaski zbawienia, obecnej w sakramentach świętych, do decyzji podporządkowania wszystkich dziedzin życia Jezusowi.

Był to piękny czas tworzenia wspólnoty z Bogiem i drugim człowiekiem.

s.M. Amelia Bratek

ZOBACZ GALERIĘ

Aktualności, Rekolekcje