KONTAKT

ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

2016-06-16

Dom Generalny

ul. Okrzei 27, 43-190 Mikołów

tel.: 32/2262270; fax: 32/7380604

e-mail: mikolow@boromeuszki.org.pl

NIP 635 10 32 046, Regon 006227302

 

Bank PeKaO SA

SWIFT: BPKO PL PW   52 1240 1330 1978 0010 3803 6014    (EURO)

                                      77 1240 1330 1111 0010 2967 5028      (zł)

                        USD      21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

Kontakt