Nasze wspólnoty

  • 08.06.2016
    Miejsca naszej posługi

    s.Marietta

    Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie prowadzi działalność charytatywno - apostolską na terenie naszej ojczyzny i poza jej granicami. Swoje domy ma w następujących diecezjach: katowickiej, gliwickiej, bielsko - żywieckiej, kaliskiej, krakowskiej, kieleckiej, łomżyńskiej, przemyskiej oraz w Rzymie i w Zambii.