Klauzula Informacyjna

2019-02-01

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe udostępnianie na stronie: www.boromeuszki.org.pl są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie reprezentowane przez przełożoną generalną, dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie jest iod@boromeuszki.org.pl.  

Nieodpłatne wykorzystanie zdjęć, nagrań wypowiedzi do celów sprawozdawczych i promocyjnych Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie m. in. na portalach społecznościowych i stronie: www.boromeuszki.org.pl, są udostępnianie na podstawie wyrażonej zgody.

Udzielona zgoda może być przez Panią/Pana w dowolnym momencie odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

 

Podstawa prawna:

  1. Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret).
  2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650).

ochrona danych osobowych