Spotkanie federacyjne Sióstr Boromeuszek w Mikołowie

Dom Generalny Sióstr Boromeuszek w Mikołowie stał się w dniach od 16 do 22 sierpnia  2018 r. miejscem Europejskiego spotkania. Siostry Boromeuszki obecne w kilku krajach od ponad 48 lat złączone są Federacją i spotykają się co dwa lata, tym razem, po raz drugi w Mikołowie.

2018-08-22

W spotkaniu uczestniczyły Przełożone Generalne i członkinie Zarządów z siedmiu Generalatów: z Francji - Nancy, Niemiec – Trewir i Grafschaft, Czech – Praga,  Austrii – Wiedeń i oraz z Polski – Trzebnica i Mikołów oraz Ks. dr hab. Jacek Kempa i Ks. Łukasz Kocima.

Tematem spotkania była duchowość Zgromadzenia w życiu wspólnoty i apostolacie. Nasze rozważania opierałyśmy na wybranych fragmentach dokumentu „Młode wino, nowe bukłaki“, który mówi nam o wierności charyzmatowi, o zmianach w naszym życiu, jakich ta wierność się domaga i o hojności serca wobec ożywiającego nas Ducha. Ks. dr hab. Jacek Kempa w swoim wykładzie „Tajemnica młodości starego Kościoła” ukazał nam kierunek pogłębienia tematu spotkania federacji: Wiara odnawia siły, nadaje naszemu duchowi świeżości
i znajduje wyraz w nadziei oraz pełnej poświęcenia miłości. Jeśli Kościół żyje wiarą, nadzieją i miłością, daje świadectwo swojej młodości
.

Odkrywałyśmy, że nie jest to proste, by młode wino wlewać do nowych bukłaków. Trzeba pokory i odwagi, by zauważyć w sobie, we wspólnotach co trzeba zrobić, by świeżość Ewangelii uelastyczniła nasze struktury, nasze tradycje, naszą codzienność. W sposób ośmielający nas
i zachęcający, towarzyszyło nam przekonanie, że sam Chrystus jest młodym winem, które zostało nam podarowane w całej pełni – teraz i na zawsze.

Obrady odbywały się w języku niemieckim i tłumaczone były równocześnie na inne języki przez Ks. Jacka Kempę, Ks. Łukasza Kocimę i Panią Jindrę Hubkowá z Czech.

W ramach tygodniowego trwania obrad, Siostry zapoznały się z ciężką pracą górników zwiedzając nieczynną już kopalnię GUIDO w Zabrzu, wzięły także udział w pielgrzymce kobiet i dziewcząt w Piekarach Śl. Oba te wydarzenia były dla Sióstr wielkim i pięknym przeżyciem.

Ponadto odwiedziłyśmy nasze Siostry w Cieszynie, gdzie obecnie prowadzimy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Bursę dla dziewcząt. Jest to dla nas miejsce o znaczeniu historycznym, gdyż przez 10 lat, począwszy od roku 1879 mieścił się tam nasz Dom Generalny, a siostry zajmowały się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Zwiedziłyśmy również archiwum sióstr i jego zbiory muzealne. Złożyłyśmy także wizytę naszym starszym Siostrom
w Żorach, by im podziękować za trud ich życia i za obecną służbę apostolską – poprzez modlitwę i cierpienie.

Spotkania federacyjne są dla nas okazją do wzajemnego ubogacenia się dobrami duchowymi i dzielenia doświadczeniem, wzmacniają wzajemne siostrzane więzi i ożywiają naszą modlitwę za siebie nawzajem. Cieszymy się, że mogłyśmy przybliżyć siostrom z innych krajów dziedzictwo wiary naszego narodu oraz naszego regionu. Spotkanie było również okazją do refleksji nad tym, co możemy ofiarować Europie jako siostry boromeuszki. Jest to niewątpliwie wierność Bogu i wartościom ewangelicznym oraz wierność człowiekowi, szczególnie cierpiącemu, ubogiemu, najsłabszemu i zatroszczenie się o jego los.

Jest w nas nadzieja, że ten czas, w którym doświadczałyśmy bliskości i radości z bycia razem, zaowocuje pogłębioną więzią, byśmy mogły do naszych rodzin zakonnych zanieść nowe impulsy, by nie lękać się wlewać młodego wina do nowych bukłaków.

s.M. Marietta Głuszak SCB

ZOBACZ GALERIĘ

Aktualności, Spotkania federacyjne