Charyzmat

Charyzmat jest darem, którego udziela Chrystus przez Ducha Świętego w celu określonej misji w Kościele. Charyzmat można tłumaczyć jako duchowe doświadczenie, przez które przyjmuje się rzeczywiście Boga i Jego działanie. Wżyciu sióstr Boromeuszek chodzi o doświadczenie Bożego Miłosierdzia.

2016-06-11

Od samego początku życie naszego Zgromadzenia było formowane przez charyzmat modlitwy dojrzewającej do kontemplacji i miłosierdzia, jaki przekazali nam Józef Chauvenel, pierwsze Matki i O. Epifaniusz Louys.

Hasłem Zgromadzenia stały się słowa BÓG I UBODZY, które były dewizą życia pierwszej Przełożonej Generalnej w Nancy M. Barbary Barthelemy. Właśnie te słowa wyrażały całą posługę w duchu charyzmatu: KONTEMPLACJA i MIŁOSIERDZIE. 

Doświadczenie Bożego Miłosierdzia zakłada głęboką kontemplację, w której poznajemy Chrystusa jako Boga Miłosiernej Miłości. Na tę miłość odpowiadamy naszym oddaniem przez ślub miłosierdzia i pozwalamy przekształcać siebie na obraz Miłosiernego Chrystusa.

 

Zgromadzenie, Charyzmat