Federacja

Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza pełniące dzieła charytatywne w różnych krajach stanowią samodzielne Zgromadzenia, pozostając złączone celem, duchem i tradycją sięgającą początków w Nancy. Mimo samodzielności każdego Zgromadzenia dostrzeżono potrzebę wymiany doświadczeń, a przede wszystkim troskę o wierność charyzmatowi Założycieli. Podczas spotkania w Rzymie 11 października 1970 r. Przełożone Generalne siedmiu gałęzi Zgromadzenia (Nancy, Trier, Praga, Grafschaft, Wiedeń, Trzebnica i Mikołów) utworzyły Federację, dzięki której pozostają jedną duchową rodziną.