Nowicjat

"Miara miłości jest miłość bez miary. Wszystko, co czynisz z miłości, jest miłością." (św. Franciszek Salezy)

2016-06-01

ognisko.mik%20046.jpg

Nowicjat jest czasem przygotowania do złożenia ślubów zakonnych w naszym Zgromadzeniu: miłosierdzia, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Siostry starają się o ugruntowanie swej miłości oblubieńczej do Chrystusa poprzez głęboki rozwój życia duchowego.

2. Nowicjat