Juniorat

"Dołóżcie wszelkich starań, byście przez wypełnianie świętego i Bogu miłego posłannictwa mogły przyjść z konieczną pomocą biednym, chorym i opuszczonym." (św. Karola Boromeusz)

2016-05-21

To%20ju%C5%BC%205%20lat%20formacji%20w%20Trzebini..JPG

Juniorat trwa 5 lat (może być przedłużony do 9 lat). Jest czasem ślubów czasowych, które przygotowują do złożenia profesji wieczystej. Jest to okres, w którym przez podejmowanie pierwszych prac apostolskich Siostry doświadczają życia według rad ewangelicznych w charyzmacie i duchowości naszego Zgromadzenia.

3. Juniorat