Formacja permanentna

" Życie wieczne człowieka kupuje się na kolanach, tzn. na modlitwie, która dopełnia się w oddaniu i w służbie miłosierdzia." (św. Karol Boromeusz)

2016-05-21

IMG_0200O.jpg

Życie zakonne samo w sobie jest nigdy nie kończącą się formacją, jest "uczestnictwem w dziele Ojca, który za pośrednictwem Ducha kształtuje w sercach ludzkich (...) myśli i uczucia Syna." Dlatego ważne jest, żeby każda osoba konsekrowana była osobiście przekonana, że powinna uczyć się przez całe życie, w każdym wieku i okresie, w każdym środowisku i kontekście ludzkim, od każdej osoby i kultury, pozwalając się kształtować poprzez każdy ułamek prawdy i piękna, który spotyka wokół siebie. Ale przede wszystkim musi pozwolić się formować poprzez codzienne życie, poprzez własną wspólnotę, przez swoje siostry, poprzez to, co zwykłe i nadzwyczajne w codzienności, zarówno poprzez modlitwę, jak i trud apostolski, w radości i cierpieniu, aż do momentu śmierci.

4. Formacja permanentna, Formacja