Wieczyste zaślubiny

Dnia 12 stycznia 2019 roku, w Zambii, w kościele parafialnym w Chilandze, dwie nasze Siostry: s.M. Martina i s.M. Stephania oddały się Jezusowi przez wieczyste śluby: miłosierdzia, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

2019-01-22

Całe Zgromadzenie jednoczyło się z Siostrami w modlitwie oraz wielkiej radości i świętowaniu. Od tego momentu Siostry należą na zawsze do Jezusa i do zakonnej Rodziny Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Życzymy Siostrom, aby pozostały wierne w miłości do Oblubieńca, miłości, którą będą wyrażać w swoich modlitwach, w życiu ślubami, w służbie oddanej chorym, we wszystkich potrzebach i w życiu wspólnotowym. Niech nic nie odłączy Siostry od Jezusa i Zgromadzenia. Niech Jezus da im łaskę, siłę, wytrwałość i radość.

s.M. Marietta Głuszak

Aktualności