Misje witają nową misjonarkę

Polecam modlitwie Zgromadzenia Siostrę Paulinę Łaba, która 6 października wyjechała do posługi misyjnej w Zambii. Dnia 17.08.2018 r. Siostra otrzymała krzyż misyjny z rąk Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca podczas Mszy Świętej w Domu Generalnym na rozpoczęcie spotkania federacyjnego .

s. Paulina już w Zambii

s. Paulina już w Zambii

2018-10-31

Niech Pan błogosławi Siostrze, niech dotychczasowa ofiarna posługa dla Zgromadzenia i bogate doświadczenie będzie inspiracją do owocnej misyjnej służby. Prośmy o potrzebne łaski dla wszystkich naszych Sióstr w Zambii i prowadzonych dzieł.

s.M. Ezechiela Ściskała

Aktualności