Boromeuszki na Stadionie Młodych

Około 40 tys. Młodych z całej Polski wzięło udział 6 października w 12 - godzinnych rekolekcjach „Stadion Młodych: włącz pełnię wiary”. Spotkanie to zostało zorganizowane na PGE Narodowym w Warszawie.

Na stadionie razem z młodymi

Na stadionie razem z młodymi

2018-10-31

Również my, jako Siostry Boromeuszki, włączyłyśmy się w te rekolekcje, aby wspólnie z młodymi trwać w duchowej łączności z Synodem i Papieżem Franciszkiem. Razem wielbiliśmy Boga, słuchaliśmy pięknych świadectw życia zaproszonych gości, uczestniczyliśmy w Eucharystii. Ponadto było miejsce, gdzie nieustannie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź.

s.M. Amelia Bratek

Aktualności