„Przyjmij dar”

– to temat 3 skupienia z cyklu „W JEGO MOCY”, które odbyło się w dniach 23 – 24 luty 2018 w Mikołowie. Skupienie poprowadził ks. Sebastian Mazur, s. Mariam Kozacka, s. Izabela Sęk, s. Natana Bańczyk i z Jastrzębia z dziewczętami przyjechała s. Natalia Śliwińska.

Nie ma to jak we wspólnocie

Nie ma to jak we wspólnocie

2018-03-07

Był to czas modlitwy, rozmów, konferencji, spotkań… przyjmowania darów i dawania. Głównym DAREM okazał się Duch Święty, KTÓREGO JEZUS ODDAŁ NA KRZYŻU. Napełnialiśmy się  tym razem owocami Ducha Świętego, jakim jest DOBROĆ I ŻYCZLIWOŚĆ. 

s. Mariam Kozacka

Aktualności, dni skupienia dla dziewcząt