Ziarno posiane niech wyda plon obfity...

Pierwsza Boromeuszka pochowana na zambijskiej ziemi. Niech wiara głoszona słowem i życiem Siostry Magdaleny nieustannie wzrasta w sercach ludzi, dla których poświęciła 43 lata swojego życia. Msza pogrzebowa s. Magdaleny w Zambii to celebracja życia i posługi misyjnej, śpiewem i tańcem wychwalanie Boga za dar Siostry Magdaleny.

s.M. Concepta Magdalena Gongor

s.M. Concepta Magdalena Gongor

2017-12-04

Niech Jej miłość i poświęcenie przynoszą owoce na zambijskiej ziemi. A nagrodą będzie wieczna radość. Niech odpoczywa w pokoju.

20 listopada 2017 r. Bóg wezwał do siebie w 77 roku życia i 58 roku zakonnej profesji naszą Kochaną Siostrę M. Conceptę Gongor. 

Siostra M. Concepta, którą wszyscy na misjach znali jako Magdalena (imię z chrztu) urodziła się 26 stycznia 1940 r. w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach. Wezwana głosem powołania na drogę życia konsekrowanego, wstąpiła do naszego Zgromadzenia w Mikołowie 20.08.1956 r. Śluby zakonne złożyła 17.10.1959 r.

Od początku życia zakonnego Siostra Concepta pełniła posługę wobec chorych jako pielęgniarka. Pracowała wśród dzieci w sanatorium w Jastrzębiu Zdroju w latach od 1958 do 1974. Następnie 5 września 1974 roku wyjechała na misje do Zambii, gdzie podjęła pracę najpierw przez 4 lata w Chilandze, a następnie w szpitalu w Mpanshyi. W krótkim czasie ponownie wróciła do Chilangii, gdzie służyła Siostrom przez 9 lat jako przełożona wspólnoty. Pełniła także posługę w parafii: dbała o parafialny kościół oraz uczyła religii dorosłych i dzieci. Przygotowywała ich do Chrztu, Komunii św. i innych sakramentów. Opiekowała się chorymi i opuszczonymi, współpracowała z grupą św. Wincentego i innymi grupami. Przez wiele lat Siostra była także dyrektorką dwóch szkół oraz trzech przedszkoli dla sierot i najbiedniejszych dzieci w Chilandze. Od 2015 roku należała do wspólnoty Sióstr w Chamilali, gdzie jako emerytka poświęcała się pracy parafialnej oraz służyła Zgromadzeniu modlitwą i cierpieniem. Po zdiagnozowaniu choroby nowotworowej, ostatnie miesiące życia spędziła wśród Sióstr w Chilandze.

Siostra Concepta była osobą ciepłą i siostrzaną, otwartą i pogodną, miłującą modlitwę. Kochała całym sercem zambijską ziemię i oddawała z radością swoje siły służąc drugiemu człowiekowi. Nigdy nie skarżyła się na bóle i cierpienie. Zawsze mówiła, że jeszcze jest tyle do zrobienia. Nie chciała wracać do Ojczyzny, gdyż ciągle miała nadzieję, że wyzdrowieje i wróci do pracy. Odeszła do swego Oblubieńca w szpitalu w Lusace, w wigilię wspomnienia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, otoczona modlitwą Sióstr. pogrzeb Siostry odbył się w Chilandze dnia 23 listopada 2017 r.. Ciało Siostry spoczywa wśród innych misjonarzy na cmentarzu w Kasisi w Zambii.

s.M.Marietta Głuszak

ZOBACZ GALERIĘ

Aktualności